chất cấm - BECARE SKIN

Serum thâm X2 Huyền Phi Cosmetics chứa những chất cấm gì ?

Serum thâm X2 Huyền Phi Cosmetics chứa những chất cấm gì ?

Thùy Aesthetic
03/03/2023

Ngày 02/03/2023 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra thông báo yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô serum thâm X2 số... Đọc tiếp

HANA
Support (Online)